Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOGO NEW

XÁC NHẬN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

13/05/2022 | 14:12

XÁC NHẬN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Để thuận tiện trong việc gửi thư mời và tài liệu đến Cổ đông. Công ty kính nhờ các Cổ đông cung cấp lại thông tin liên lạc cá nhân để Công ty xác nhận lại thông tin trong Danh sách cổ đông vào đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_YTrXJ-Zh9nXziAGkwj_ytRa2kKGRoid7U3Tt5ObCug6adQ/viewform

Công ty cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.

Bài viết khác