Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOGO NEW

THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v: Công bố ông Vũ Ngọc Long đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings

21/04/2022 | 01:35

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Công bố ông Vũ Ngọc Long đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings

thong cao bao chi v v  cong bo ong vu ngoc long dam nhiem chu tich hoi dong quan tri cong ty co phan louis holdings
 

Bài viết khác