nha may che bien nong san toccoo viet nam
nha may che bien nong san toccoo viet nam
nha may che bien nong san toccoo viet nam

Tổng quan

Nhà Máy Chế Biến Nông Sản TOCCOO Việt Nam


Nhà máy chế biến nông sản Toccoo Việt Nam đặt tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Diện tích đất của Nhà máy là 17.155 m2, trong đó diện tích xây dựng hơn 8.000 m2.

Sản phẩm chính của nhà máy là thanh long, mít, khóm, xoài đông lạnh và đóng hộp. Nhà máy có công suất 4 tấn/giờ và 1.200 tấn/tháng.

Nhà máy được áp dụng công nghệ đến từ Châu Âu tiên tiến nhất hiện nay là "Đông lạnh IQF tầng sôi”. Tổng vốn đầu tư dự án là 250 tỷ đồng.

Sản phẩm

Nhà Máy Chế Biến Nông Sản TOCCOO Việt Nam

Tin tức

Nhà Máy Chế Biến Nông Sản TOCCOO Việt Nam

Hình ảnh

Nhà Máy Chế Biến Nông Sản TOCCOO Việt Nam

home