Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Lĩnh Vực Đầu Tư

TẬP ĐOÀN LOUIS HOLDINGS tiền thân là công ty CP Bảo Thư Bidico thành lập từ năm 2012, hiện đang đầu tư vào 4 lĩnh vực: Nông nghiệp, Bất động sản, Sản xuất công nghiệp, Năng lượng sạch.