Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  do thanh nhan

  Ông - Đỗ Thành Nhân

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Từ 2004 - 2016: Kinh doanh lương thực.
  • Từ 2016 - 2021: Cố vấn HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings.
  • Từ T5/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings.
  • Từ T7/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

 • ong  dang doan kien

  ÔNG - ĐẶNG DOÃN KIÊN

  Thành viên HĐQT
  • Từ 2010 - 2013 : Tổng giám đốc quỹ Aureos Capital (Vietnam).
  • Từ 2013 - 2014 : Giám đốc một bộ phận tư vấn tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán PWC (Việt nam).
  • Từ 5/2014 đến nay: Phó Chủ tịch (phụ trách đầu tư) Công ty CP Giao Nhận và vận chuyển Indo Trần (ITL).
  • Từ 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex (VTX).
  • Từ 4/2017 - 6/2021 : Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC).
  • Từ 4/2018 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG).
  • Từ 6/2020 đến nay : Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường Sông Miền Nam (SWC).
  • Từ 9/2020 đến nay : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH North Star Logistics.
  • Từ 5/2021 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai (PDN).
  • Từ 7/2021 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (AGM).

 • ong  vu ngoc long

  ÔNG - VŨ NGỌC LONG

  Thành viên HĐQT
  • Từ 2014 - 2019 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH XNK Louis Rice.
  • Từ 2019 - 2021 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn XNK Louis Rice XNK Louis Rice.
  • Từ T5/2021 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings.

 • ong  tran si chuong

  ÔNG - TRẦN SĨ CHƯƠNG

  Thành viên HĐQT
  • Từ 2007 đến nay: Phó Chủ tịch CTY Le & Associates.
  • Từ 2014 - 2019 : TV. Độc lập HĐQT CTCP Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình.
  • Từ T5/2015 đến nay : TV sáng lập CTCP Nu Advisory.
  • Từ T6/2019 đến nay : Cố vấn phát triển Công ty World Link Japan.
  • Từ T11/2021 đến nay : Chủ tịch, Phó Chủ tịch CTCP Chân Mây LNG; Phó Chủ tịch HĐQT CTY CP Louis Land.

 • ong  nguyen mai long

  ÔNG - NGUYỄN MAI LONG

  Thành viên HĐQT
  • Từ 2005 - 2006 : Cán bộ Bộ Công thương.
  • Từ 2006 - 2008 : Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam.
  • Từ 2008 - 2020 : Phó Chánh Văn Phòng, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Tài chính Tiêu dùng, Giám đốc Trung tâm Fintech, CEO Easy Credit (thương hiệu tài chính tiêu dùng của EVNFinance) Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
  • Từ 2020 đến nay : Tổng giám đốc công ty cổ phần ABC Toàn Cầu; Chuyên gia Tư vấn quốc gia của tập đoàn Oriente Hồng Kông.
  • Từ T10/2021 đến nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sametel.