Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. CBTT NQ HĐQT về việc Thoái vốn tại Dự án Mỏ cát Tân Phước và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn Mỏ cát Tân Phước và tiền thu được từ các công ty có liên quan
  2. 14:45 21/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 16:23 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
  2. 15:27 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  2. 15:19 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
  2. 15:18 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu ông Lê Quang Nhuận
  2. 16:29 15/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu ông Đỗ Thành Nhân
  2. 16:44 11/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Ông Đỗ Thành Nhân không còn là Thành viên Hội đồng quản trị
  2. 09:55 11/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Thành Nhân và giới thiệu 4 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025
  2. 14:48 10/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là ông Đỗ Thành Nhân
  2. 11:34 10/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. 16:36 03/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 08:15 17/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT Về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Golden Resource
  2. 13:23 14/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Đỗ Thành Nhân
  2. 16:05 12/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 23
  2. 15:57 12/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  2. 15:32 05/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT Về việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty
  2. 09:27 28/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin
  2. 17:30 27/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc miễn nhiệm ông Ngô Thục Vũ và Bổ nhiệm ông Lục Tấn Huy làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
  2. 10:29 26/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT Về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận và mua lại cổ phần Công ty Cổ phần sợi Việt Phú
  2. 10:54 20/04/2021
  3. DOWNLOAD