Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  ho dang dan

  ÔNG - HỒ ĐĂNG DÂN

  Trưởng Ban kiểm soát
  • Từ 2004 - 2011 : Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang).
  • Từ 2011 - 2013 : Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB Chi nhánh tỉnh An Giang.
  • Từ 2013 - 2016 : Phó Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB Chi nhánh tỉnh Long An.
  • Từ 2016 - 2021 : Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán Ngân hàng SHB Lào.
  • Từ 2021 đến nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang; TV.HĐQT Công ty Cổ phần Sametel.

 • ba  nguyen thi kieu lien

  Bà - Nguyễn Thị Kiều Liên

  Thành viên Ban kiểm soát
  • Từ 2008 - 2011 : Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán APEC.
  • Từ 2011 đến 2019 : Kiểm toán viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
  • Từ 2020 đến nay : Financial Aid Officer Đại học Fullbright Việt Nam.
  • Từ 2021 đến nay : Thành viên BKS CTCP Louis Holdings; Trưởng BKS CTCP Louis Capital; Trưởng BKS CTCP Sametel.
    

 • ong  ho le hoang anh

  Ông - Hồ Lê Hoàng Anh

  Thành viên Ban kiểm soát
  • Từ 2015 : Thực tập công ty tìm kiếm thông tin mảng SEO Công ty Ayoodan; thực tập công tác Marketing Công ty TNHH Chế tạo máy Hoàng Anh.
  • Từ 2015 - 2016: Thực tập Kiểm toán Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
  • Từ 2016 - 2018 : Trợ lý Kiểm toán Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
  • Từ 2018 - 2021: Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
  • Từ 2019 - 2021 : Trưởng nhóm Tư vấn Kế toán ("FAAS") Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
  • Từ 2021 đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital.